Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Σώμα : ανθρώπινα χαρακτηριστικά

Το ξεκίνημα της ζωής
Σπερματοζωάρια συνωστίζονται γύρω από ένα ωάριο προσπαθώντας να διεισδύσουν σε αυτό. Αν κάποιο επιτύχει, θα ενωθεί με το ωάριο και μπορεί να δημιουργηθεί ένας νέος άνθρωπος.
Είμαστε μέρος του ζωικού βασιλείου κι ανήκουμε σε μια ομάδα ζώων, γνωστή ως πρωτεύοντα, που περιλαμβάνει τους ανθρωποειδείς πιθήκους ( που είναι οι στενότεροι συγγενείς μας ) και τους πιθήκους. Τα πρωτεύοντα, με τη σειρά τους ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα ζώων, τα θηλαστικά.
Για να καταλάβουμε πως λειτουργούν οι άνθρωποι, είναι χρήσιμο να δούμε τα κοινά χαρακτηριστικά και τις σημαντικές διαφορές με άλλα μέλη της ομάδας.
Οι άνθρωποι έχουν θερμό αίμα και σωματικό τρίχωμα, χαρακτηριστικά κοινά με τα άλλα θηλαστικά. Επίσης, όπως όλα σχεδόν τα θηλαστικά, γεννάμε ζώντα νεογνά, τα οποία θηλάζουμε. Δεν είμαστε τα μόνα πρωτεύοντα που μπορούμε να κρατήσουμε το ανώτερο τμήμα του σώματός μας όρθιο, αλλά η ευσταθής ισορροπία μας στα δύο πόδια είναι ασύγκριτη.
Η δομή και η διάταξη των οστών στα άκρα μας είναι παρόμοια σε πολλά πρωτεύοντα. Όπως εμείς, κι άλλα πρωτεύοντα έχουν μάτια στο πρόσθιο τμήμα του προσώπου τους, τρισδιάστατη όραση και διακρίνουν εξίσου καλά τα χρώματα. Παρ’ όλ’ αυτά, το ανθρώπινο σώμα, που εξελίχθηκε μέσα σε εκατομμύρια χρόνια από τότε που αποσπαστήκαμε από τους στενότερους συγγενείς μας, έχει κάποιες σημαντικές διαφορές.
Το ανθρώπινο χέρι είναι εξειδικευμένο για πολλές εργασίες, όπως η επιδέξια χρήση εργαλείων. Τα ανθρώπινα πέλματα είναι τροποποιημένα έτσι, ώστε να αντέχουν όλο το βάρος του κινούμενου σώματος.
Την πιο σημαντική απ’ όλες τις διαφορές παρουσιάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του και είναι πολύ μεγαλύτερος αναλογικά με το μέγεθος του σώματος, από οποιουδήποτε άλλου συγκρίσιμου είδους.
Πηγή στοιχείων : Άνθρωπος, Ο απόλυτος εικονογραφημένος οδηγός, Δομή 2006